Erfarenhet gör kunskap till verklighet

Avslappningsövning

 • Sätt dig där du kan vara ostörd.
 • Håll mobil, dator och teve avstängda. Känn stillheten.
 • Finn ro och fokus.   
 • Sitt bekvämt och lyssna till den guidade avslappningsövningen.

Meditera för dig själv

 • Sitt bekvämt på en ostörd plats. Slut ögonen mjukt.   
 • För din uppmärksamhet till hjärtat.   
 • Här antar du att det finns ett ljus, som kommer djupt inifrån hjärtat och som drar till sig din uppmärksamhet.   
 • Låt uppmärksamheten vara kvar i hjärtat och meditera utan ansträngning så länge du tycker det känns bra.
 • Var gång du märker att dina tankar vandrar iväg så återvänd med uppmärksamheten tillbaka till hjärtat. Kämpa inte mot tankarna utan ignorera dem bara.

Meditation med transmission

När du mediterar tillsammans med en Heartfulness trainer så har du möjligheten att upptäcka effekten av det vi kallar för transmission. När trainern är i meditativt tillstånd kommer det att påverka dig så att du kan gå djupare in i din egen meditation. Det är ett effektivt sätt att uppnå snabbare resultat istället för att bara meditera själv.

Transmission ges av en erfaren trainer i gruppmeditation eller i individuell sittning.

Guidad vitalisering / Mental detox

 • Sitt i en bekväm position som när du mediterar. Slut ögonen mjukt och slappna av.
 • Sitt med tanken att de intryck och komplexiteter du samlat på dig under dagen försvinner från ditt system ut genom ryggen, från hjässan till sittbenen, i form av rök eller ånga.
 • Om du förlorar fokus och märker att dina tankar vandrar iväg, led varsamt uppmärksamheten tillbaka till processen. Fortsätt så i ca 15 minuter.
 • I det utrymme du skapat kan du nu låta det allra renaste ljuset mjukt flöda in och fylla ditt hjärta under några minuter.
 • Avsluta med en tanke, en övertygelse, om att cleaningen fungerat effektivt och att hela ditt system är rensat och du känner dig lätt, upplyft och vitaliserad.