HEARTFULNESS

mer glädje • mer lugn • mer närvaro

Vad är Heartfulness?

Heartfulness erbjuder en enkel uppsättning tekniker för avslappning och meditation. Metoden hjälper oss effektivt att bli avslappnade, att få klarhet i tanken och ger en känsla av lätthet och välbefinnande.

Vi påverkas av en överväldigande mängd intryck och krav från omvärlden, som kan leda till stress och oönskade sinnestillstånd. Med Heartfulness får du ett väl beprövat verktyg som kan ge dig en sund balans i ditt liv.

Buddha fick frågan: “Vad har du uppnått med meditation?”.
Han svarade “Ingenting.
Men låt mig berätta vad jag sluppit:
Ångest, vrede, depression, tvivel, rädslan för att bli gammal och för att dö”.

Varför meditera?

Regelbunden meditation ger:

  • Ökad livskvalitet
  • Mindre stress
  • Bättre sömn
  • Förbättrat immunförsvar
  • Bättre koncentrationsförmåga

Meditation på hjärtat

Det är välkänt genom många olika typer av studier att hjärtat spelar en nyckelroll i våra relationer och i vårt svar på det som händer omkring oss.

När vi mediterar på hjärtat flyttar vi fokus från våra tankar till den känslomässiga intelligens som hjärtat rymmer. Detta leder till insikt och klarhet och vi känner oss ett med kärleken och den intuitiva förståelsen.

Vem kan meditera?

Heartfulness meditation är för alla över 16 år. Det är gratis. Det krävs dock att ungdomar mellan 16 och 18 år har tillstånd från sina föräldrar.

Eftersom Heartfulness inte är någon behandling eller terapi så rekommenderar vi inte denna meditationsform om du har någon beroendeproblematik eller medicinerar för en psykisk diagnos.

Se “Behandling av personuppgifter” och “Villkor”.